College van Rijksadviseurs

    • Nieuwsbrieven, Webredactie

Content management & nieuwsbrieven

Het College van Rijksadviseurs adviseert het rijk gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de complete stad tot een betere delta en de energietransitie. Sinds januari 2015 is er een compleet nieuw online platform met nieuws, publicaties en adviezen gelanceerd. Voor het CRa verzorg ik het plaatsen van content op de website en de maandelijkse nieuwsbrieven.

Opdrachtgever: De Redactie
Website: www.collegevanrijksadviseurs.nl